Thermowood tepelně opracované dřevo

 

Jak vzniká thermowood:

Tepelným zpracováním (v teplotním rozmezí 160 až 215°C ) dochází ke změně vlastností dřeva. Tento proces zahrnuje zahřátí dřeva na teploty přesahující jeho teplotu samovolného vznícení pomocí vodní páry, která má ochrannou funkci. Výrobní proces thermowood může být použit pro úpravu vlastností dřeva na základě potřeb předpokládaného účelu použití. Odlišné teploty, odlišná doba zpracování a odlišné techniky sušení propůjčují thermowoodu požadované vlastnosti. Tyto jsou vylepšeny pokud jde o rozměrovou a tvarovou stálost, tepelnou izolaci, odolnost proti hnilobě a flexibilitu thermowoodu při úpravě do různých tvarů a forem.
Celý proces zpracování dřeva – od sušení po konečné zvlhčení – byl integrován tak, aby tvořil jeden flexibilní a souvislý řetězec událostí. Výrobní proces zahrnuje šest tunelů, kterými dřevo prochází. V prvních třech tunelech se řezivo suší a připravuje pro vlastní fázi tepelného zpracování, která je uskutečňována ve čtvrtém tunelu. Poslední dva tunely slouží ke chlazení, zvlhčování, provzdušnění a konečnou normalizaci zpracovaného dřeva. Normalizace po zpracování pokračuje v teplých zastřešených prostorách pod tlakem po dobu 24 až 48 hodin před provedením dodatečných úprav. Kromě chemických změn, ke kterým ve dřevu dochází během zpracování, se výrazně snižuje schopnost smršťování a roztahování dřeva z důvodu změny obsahu vlhkosti – výsledná hodnota vlhkosti po thermoúpravě dosáhne asi 4-5%. Tím se zásadně zlepšuje rozměrová stálost dřeva po tepelném zpracování. Po rozkladu hemicelulózy (řetězců cukru) thermowood neobsahuje dostatečné množství výživných látek pro podporu růstu hub způsobujících hnilobu. Schopnost thermowoodu absorbovat vodu je výrazně omezena ( thermowood je hygroskopický) jeho odolnost proti hnilobě se zvyšuje, aniž by byly v průběhu procesu použity škodlivé chemické přísady. Thermowood je tedy je tedy naprosto čistým ekologickým výrobkem. Dále je při procesu výroby snížena tepelná vodivost thermowood oproti neupravenému dřevu, takže se thermowood stává lepším zateplovacím prvkem, nežli klasický dřevěný obklad. Během tepelné úpravy thermowood ztratí pryskyřici. Teplotní rozměry dřeva jsou redukovány a tím se thermowood stává ideálním pro použití v saunách jako komponent laviček, podlah a stěnových panelů. Povrch materiálu není pro kůži horký. Během zpracovávání získá ošetřované dřevo rovnoměrné hnědé zabarvení. Intenzitu barvy lze ovlivnit aplikací různých teplot zpracování. Tmavnutí různých druhů dřeva je dáno jejich přirozenými vlastnostmi.
Nákladné dřevo z ohrožených tropických lesů lze nyní nahradit thermowoodem vyrobeným na základě ekologického výrobního postupu z běžně dostupného řeziva.