Výhody systému dřevostavby, zvlášťe pro výstavbu rodinných a obytných domů do 5 podlaží, dokazuje rozšíření dřevostaveb v USA od Aljašky až po Mexiko, v Kanadě, Japonsku, na Novém Zélandě a v severních částech Evropy. Dřevostavby obstojí i v extrémních podmínkách. Dostatečné zdroje surovin a vývoj nových ekologických způsobů zpracování dřeva vytvářejí předpoklady pro využití tohoto systému i ve středoevropských podmínkách. Stavba ze dřeva vyžaduje určité specifické postupy a technologickou kázeň. Dům postavený za těchto podmínek má v úhrnu lepší vlastnosti než zděná stavba. Je i levnější a to minimálně o 30 procent. Metr čtvereční zastavené plochy vychází na 16 000Kč. Prohlédně te si pod stránky styl výstavby, výhody dřevostavby a součinitel prostupu tepla kde se dozvíte vše podstatné o dřevostavbách.