Technologický postup montáže

 

MATERIÁL PRO MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ FASÁD:

 1. palubky – přistřelované nerezovými sponkami nebo se upevňují k roštu nerezovými vruty
 2. prkna – upevňují se k roštu nerezovými vruty

PROFILY:

 1. polodrážka
 2. řezaná hrana
 3. pero – drážka

DŘEVĚNÝ ROŠT DLE SMĚRU OBKLADU:

 1. jednoduchý
 2. dvojitý

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONÁŽE

podklad: zdivo, tepelná izolace – kamenná vlna, dřevěný rošt uchycen na kovových patkách
materiál pro montáž dřevěných obkladů fasád: prkna – upevňují se k roštu nerezovými vruty
profily: řezaná hrana

 1. Převzetí staveniště
 2. Postavení lešení
 3. Začátek patkování, zakládá se od vrchních oken v osových vzdálenostech 1000mm. Do zdiva se patky upevňují hmoždinkami,  (Do POROTHERMU se nesmí vrtat příklepem, hrozí rozbití příček v cihle.) Kolem oken se patky umisťují v menších vzdálenostech z důvodu dvojitého laťování kolem oken.
 4. Po obvodu se nainstaluje startovací lišta, od které se začne klást tepelná izolace – kamenná vlna směrem nahoru a přiterčuje se terčem do nosného zdiva.
 5. Do pojistné fólie se vyřežou otvory pro prostup patek. Pojistná fólie se klade s přesahy tak, že horní pás překrývá spodní. Klade se odspoda směrem nahoru. Chytá se přes tepelnou izolaci do zdiva talířovými hmoždinkami.
 6. Spoje pojistné fólie se podlepí oboustrannou páskou a páskou se oblepí i prostupy patek.
 7. Dřevěný rošt se osadí na kovové patky pomocí vrutů. (Před osazením se hranoly impregnují.) Musí být provedena dilatace v napojení dvou hranolů nad sebou.
 8. Kolem otvorů se na patky osadí dvojitý rošt z důvodu uchycení ostění. Hranoly se upevňují s přesahem přes okraj patky.
 9. Vzniklá provětrávaná mezera v horní i dolní části fasády se zakryje sítí, sloužící jako ochrana před vniknutím hmyzu, ptactva a drobných hlodavců. V horní části je mezera kromě výše zmíněného důvodu ponechána i pro cirkulaci vzduchu v provětrávané mezeře
 10. Dřevo určené pro obklad se neudržuje, je odolné vůči našim klimatickým podmínkám – déšť, UV záření a vůči hmyzu a hnilobě, proto není nutné dodatečně aplikovat jinou ochranu.
 11. Prkna se začnou zakládat nad vrchním rámem oken. Mezi jednotlivými prkny nad sebou se udržuje určitá vzdálenost. V horizontálním napojení prken se dilatace neprovádí. Prkna se délkově řežou tak, aby vyšel spoj mezi jednotlivými prkny na hranol roštu.
 12. Prkna se uchycují na dřevěný rošt nerezovými vruty, 2 vruty na výšku jednoho prkna.
 13. Ostění se provádí uchycením prken na dřevěný dvojitý rošt s přesahem přes obklad, obklad přesahuje přes okraj nadpraží pro odkap. Ostění je buďto ze dvou prken o stejné šířce, nebo je u okna proveden dořez. Pro uchycení se používají opět nerezové vruty.
 14. Po obložení stěn se provede osazení nárožního hranolu, který zakryje spoj dvou na sebe kolmých obložených stěn. Hranol se uchytí nerezovými vruty do roštu.
 15. Na závěr se provede kontrola celého díla a investor převezme dílo od dodavatele převzetím předávacího protokolu.