Proč si postavit dřevostavbu?

25.04.2011 11:49

dřevostavbaPři výběru rodinného domu je dobré si uvědomit, že pokud se řekne dřevostavba, nemusí to zákonitě znamenat jen srub, roubenku, či stavbu s různě modifikovanou sloupkovou konstrukcí typu two by four. Další důvody, proč si postavit dřevostavbu, jsme se vám rozhodli představit v následujícím článku. Dřevěný rodinný dům j se běžně realizuje v časovém horizontu 3 měsíců. Profilově prefabrikovaný dům lze zrealizovat dokonce v horizontu do 1 měsíce. Navíc se výstavba těchto domů neřídí sezonou, tyto domy lze stavět celoročně. Důležité jsou také výborné tepelně izolační vlastnosti s ohledem na cenovou akceptovatelnost a malou tloušťku obvodové stěny. Životnost domu je nejméně 150 let - v souvsilosti se správným konstrukním provedení a údržbou. Hledisko požární odolnosti se současným stavem poznání není také problémem, který by dřevostavby měl nějak upozaďovat. Ukazuje na to mimo jiné i rozsáhlý výzkum uskutečněný v Anglii (TF2000 project). U dřevostaveb lze bez větších komplikací dosáhnou až 90-ti minutové požární odolnosti.
A snad nakonec akustické vlastnosti  - dobrým konstrukčním řešením lze dosáhnout naprosto uspokojivých výsledků. Velice zajímavé a architektonicky hodnotné jsou stavby stavěné v tzv. těžkém skeletu, popřípadě z masivních lepených desek.

Pokud si vezmeme jako ilustraci příklad dřevěný rodinný dům o velikosti 10x10 metrů a tentýž rodinný dům z cihel a s železobetonovým stropem, tak si z následujících čísel můžete udělat představu, jak fungují dřevostavby:

  • snížení emisí CO2 cca o 50 tun,
  • snížení spotřeby energie na těžbu a zpracování vstupních surovin a materiálů cca o 50 MWh,
  • snížení těžby neobnovitelných silikátových surovin cca o 110 tun a snížení poškození krajiny a životního prostředí,
  • omezení automobilové přepravy min o 2000 tkm a následné snížení emisí NOx, SO2 a CO2,
  • omezení produkce stavebního odpadu cca o 100 tun a otevřené možnosti jeho energetického využití nebo recyklace.

Dřevo disponuje bezkonkurenční funkční univerzalitou (nosné konstrukce, obklady stěn a stropů, podlahy, schodiště, výplně otvorů, vnitřní vybavení atd.), snadnou zpracovatelností a možností uplatnění moderních technologií. Tyto vlastnosti spolu s vývojem nových konstrukčních a funkčních materiálů, teplý, přírodní pocit, kterým dřevo oslovuje, a také fakt, že je to ekologický a obnovitelný materiál, který má minimální energetické nároky a příznivý vliv na životní prostředí. Z těchto důvodů se staví dřevo  do pozice kvalitního konstrukčního materiálu pro 21. století a pro další generace.

 

—————

Zurück