Proč stavět nízkoenergetický dům

04.04.2011 15:28

pasivní důmÚspora energie na vytápění není a neměla by být jediným kritériem pro stavbu nízkoenergetického domu. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. Spojuje v sobě komfort bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů.

 

Menší spotřeba paliva a energie
Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domu a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Ztráta tepla z domu probíhá prostřednictvím obvodového pláště. Proto by měl být pláš? domu pokud možno co nejjednodušší bez zbytečných zákoutí, často ve tvaru půdorysu obdélníku nebo čtverce. I vnitřní dispozice domu by měla být vzhledem ke snadnému přenosu energií bez zbytečných komplikací. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory vzniklé důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.

 

Váš příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
 Je zde obrovský potenciál úspor a je zřejmé, že snížením spotřeby energie Vašeho domu a souvisejícím snížení emisí CO2 přispějete ke zdravějšímu prostředí nás všech.

 

Vyšší komfort bydlení
Malých ztrát způsobených větráním se u nízkoenergetických a pasivních domů dosahuje zavedením mechanického kontrolovaného větrání. To se děje různými způsoby, ale vždy by mělo být výsledkem dostatečné množství čerstvého vzduchu. Pokud se zavede tzv. nucené větrání s rekuperací tepla, lze navíc využít až 90% tepla z odváděného znečištěného vzduchu. Nasazením kontrolovaného větrání docílíme kvalitativně vyšší úrovně bydlení z hlediska zdraví obyvatel a jejich pohodlí. Nezanedbatelné je také ekologické hledisko - další snížení tepelných ztrát. Efektem spojeným s instalací mechanického větrání je u některých systémů možnost instalace filtrů, čímž dochází k podstatnému snížení prašnosti a výskytu alergenů v domě. Vzduchotěsnost domu spolu s vhodně použitými materiály pro obvodové konstrukce domu zajišťují také vynikající ochranu proti hluku.

 

Kratší topné období
V našich klimatických podmínkách se může u nízkoenergetického domu zkrátit potřeba vytápění o jeden měsíc na podzim a o jeden měsíc na jaře. Souvisí to však dále s mírou pasivního využívání sluneční energie, s umístěním domu na pozemku apod. U pasivních domů, kde již nenalezneme běžné způsoby vytápění, se nutnost přitápění snižuje na pouhé dva až tři měsíce v roce. Menší využití některých zdrojů tepla sebou může nést také jejich delší životnost, menší potřebu skladovacího prostoru pro palivo (u kapalných a pevných paliv) a méně práce s obsluhou vytápění u systémů, které to vyžadují.

 

Správná orientace stavby
Je třeba zohlednit, na jakém místě se náš budoucí dům má nacházet. Zda bude na rovném slunném pozemku či ve stínu lesa někde na samotě. Samozřejmě podob místa, kde může stát náš budoucí dům, je mnohem více, a proto je třeba již při projektování domu upozornit architekta, projektanta, že máte zájem o nízkoenergetický dům. Jeho úkolem je dům vhodně zasadit do prostředí tak, aby byl schopen co nejefektivnějším způsobem získávat energii ze slunečního záření a aby přitom byl dům co nejlépe chráněn před úbytkem energie např. vlivem severních větrů.

—————

Zpět