Sádrokarton

Sádrokarton, nebo také sádrokartonové desky, je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru Vše se potom vysouší v tzv, sušárnách. Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem. Tyto desky se využívají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. Tzv. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnadnějším řešením tzv. suché výstavby. Díky tomuto systému je možné stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru.

 

 

Historie

Augustine Sackett v USA 22.5 1894 vynalezl systém vrstvení desek pro příčky a požádal o patent. Ty se skládaly ze čtyř vrstev vlněného papíru. Desky byly velké 36 "x 36" a 1 / 4 " palce tlusté s otevřeným okrajem. V letech 1910–1930 došlo k průmyslové výrobě sádrokartonu. Tento vývoj dospěl do dnešní podoby, tohoto významného stavebního materiálu.

Výroba

Samotná deska je vyrobena z papíru, kde vnitřní jádro tvoří hemi-hydrát ve formě síranu vápenatého (CaSO4 · ½ H2O), surového sádrovce (CaSO4 · 2 H2O). Tato směs se smísí s vlákny (typicky papír a / nebo ze skleněných vláken), plastifikátoru, pěnidla a jemně mleté sádry jako urychlovače, EDTA, škrobu nebo jiných látek, které mohou zamezit výskytu plísním a také zvýšit požární odolnost ( sklolaminát ), voskové emulze nebo silany pro nižší nasákavost vody.

Následně je vytvořen sendvič – jádro mokré sádry mezi dva listy papíru nebo těžké laminátové podložky. Potom se jádro sendviče suší ve velkém sušicí komoře. Po vysušení se sendvič stane tuhý a dostatečně silný pro použití jako stavební materiál.

Vlastnosti sádrokartonu

 • Základem je sádra a papír, jenž funguje jako tepelná izolace a zvuková izolace.
 • Zajišťuje regulace vlhkosti v místnostech.
 • Sádrokarton má protipožární odolnost 30 A min. Při použití desek větší tloušťky tuto odolnost zvýšíme.
 • Sádrokarton se montuje převážně na ocelové tenkostěnné profily.

Montáž

 • Na začátku je potřeba navrhnout a rozměřit umístění příček, podhledů a dveří
 • Vodováhou je potřeba rozměřit kolmost stěn. Vše narýsovat na stávající zeď, popřípadě na podlahu, pokud se jedná o příčku v prostoru.
 • Konstrukci sádrokartonové příčky tvoří nosný rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů . Můžeme použít i rošt dřevěný. Rošt by měl být vyplněn minerální vatou, jakožto tepelným a zvukovým izolantem.
 • Pro docílení optimální zvukové izolace, je zapotřebí nalepit na ocelový U profil těsnící pásku, která se následně k podlaze připevní zatloukacími hmoždinkami, popřípadě šrouby.
 • Nyní se postaví CW-profily a vše se zafixuje samořeznými šrouby (LB 3,5x9,5 mm).
 • Sádrokartonové desky musí k sobě těsně doléhat.
 • Sádrokartonovou desku v místě dělení nařízneme ostrým nožem papír z lícové strany, tlakem z rubové strany desku zlomíme a následně prořízneme papír.
 • Vyřízneme pilkou potřebné výřezy pro zásuvky, vypínače, konstrukcí protáhneme kabely, popř. trubky na vodu,kanalizaci,plyn apod.
 • Spáry mezi deskami, poškozená místa, hlavičky šroubů je potřeba důkladně zatmelit tmelící sádrovou hmotou. Po vytvrdnutí přebrousit.
 • Přechod mezi sádrokartonovou příčkou a zdivem tmelíme akrylátovým přetíratelným tmelem.
 • Sádrokartonovou příčku můžeme upravit jakýmkoliv způsobem (malba, tapety, minerální omítky, apod.).

 

Výhody sádrokartonu

 • sádrokarton má nízkou hmotnost
 • sádrokarton zaručuje rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
 • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
 • snadná opravitelnost stěn sádrokartonu
 • rovinnost sádrokartonových konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
 • sádrokarton je ekonomicky efektivní

 

Pokud budete mít zájem o Cenovou nabídku na montáž sádrokartonových příček, podhledů a stropů. Napište nám na adresu : petrho69@seznam.cz Pro urychlení cenové nabídky zadejte m2 a podobně.