Two-by-four systém

Stavby v systéme Two-by-four sú realizované priamo na stavebnom pozemku z drevených fošní a jedná sa o ľahký drevený skelet. Ide pravdepodobne o najpoužívanejší systém stavby sendvičových drevostavieb na svete. Pre stavbu sa používajú fošne rovnakej hrúbky, ale rozdielnej dĺžky a šírky. Kostru tejto montované drevostavby tak tvorí nosná drevená konštrukcia, v stenách sa ako výplň používa tepelná izolácia. Na izoláciu sa najčastejšie používa minerálna plsť, polystyrén, celulóza apod Izolačný systém býva nezriedka doplnený parozábranou.

Stavba domu

Skelet sa zostavuje priamo na mieste stavby a potom sa obojstranne oplášti drevenými doskami alebo palubovkami. Konkrétne technológie výstavby sa mierne odlišuje podľa daného dodávateľa, najmä ide o rozdiely v množstve a type materiálov použitých pri tepelnej izolácii objektu. Tento systém dokáže pružne reagovať na požiadavky na zateplenie, vetranie či vykurovanie, prípadne umožňuje vysporiadať sa s klimatickými podmienkami v mieste stavby.

Hlavným pozitívom týchto stavieb je široká možnosť ich využitia. Systémom Two-by-four je možné postaviť nielen rodinné domy, ale aj rekreačné chatky či niekoľkoposchodové hotely. A to všetko bez ohľadu na klimatické podmienky alebo ročnú dobu, vďaka čomu sú možnosti využitia tohto systému prakticky neobmedzené.

Dôležitým rysom systému Two-by-four je určitá čitateľnosť stavby pri jej realizácii. Pretože sa nepoužívajú prefabrikované diely, do ktorých už na stavbe nie je vidieť, je možné celú dobu výstavby kontrolovať nielen samotnú drevostavbu, ale napríklad konštrukciu a skladbu strechy, rozvody, inštalácia inžinierskych sietí, osadenie okien a dverí, tepelné izolácie apod Okrem dodávateľa túto kontrolu môže vykonávať aj sám klient alebo stavebný dozor.

Samozrejmosťou je možnosť zmeny počas výstavby, čo prefabrikované drevostavby neumožňujú. Každá zákazka tak môže byť individuálne, presne spĺňa všetky požiadavky investora a rešpektujúci všetky podmienky pre stavbu.