Súčiniteľ prestupu tepla stien z rôznych materiálov

 

Súčiniteľ U "prestupu tepla sa rovná množstvo tepla, ktoré prejde 1 m2 plochy steny pri rozdiele teplôt medzi vnútornou stranou steny 20 stupňov celzia a vonkajšou stranou steny 3 stupňov celzia.

Prenos tepla cez stenu je charakterizovaný veličinou nazývanou súčiniteľ prestupu tepla. Čím je tento súčiniteľ vyššia, tým viac tepla sa prenesie.

 

 

Materiál

hustota

ρ

tep.vod.

l

                    

              

U = prestup tepla závislý na hrúbke materiálu (d) v cm

čím menší koeficient tým menej prestupuje materiálom teplo

kg/m3

 W/(m.K)

1

cm

2

cm

4

cm

5

cm

6

cm

8 cm

10 cm

 

kamenný múr

 

2.300

 

1,5

 

149,0

 

76,9

 

37,0

 

30,3

 

25,0

 

18,9

 

14,9

 

Betónový můr

 

2.300

 

1,5

 

149,0

 

76,9

 

37,0

 

30,3

 

25,0

 

18,9

 

14,9

Tehla plná

 

 

1.800

 

0,9

 

90,9

 

45,5

 

22,7

 

18,2

 

15,2

 

11,4

 

9,1

Tehla dierovaná

 

 

400

 

 

0,35

 

34,5

 

17,5

 

9,1

 

7,1

 

5,9

 

4,4

 

3,5

plynosilikáty (YTONG &)

 

1.000

400

  650    

 

0,20

 

20,0

 

10,0

 

5,0

 

4,0

 

3,3

 

2,5

 

2,0

Hlina vyľahčená slamou

300

0,10

10,0

5,0

2,5

2,0

1,7

1,3

1,0

minerálna vata (Orsil &)

/ Penový polystyrén

150

50

 

0,05

 

5,0

 

2,5

 

1,3

 

1,0

 

0,8

 

0,6

 

0,5

Porovnanie hrúbky stien potrebných na vyrovnanie

Prestupu tepla 15cm izoláciou Orsil, Isover atď

 

 

Minerální vata                    15cm šírka můru

Hlína vylehčená slámou    30 cm šírka můru

YTONG Můr                         60 cm šírka můru

Celodrevený můr                60 cm šírka můru

Tehla dierovaná                105 cm šírka můru

Tehla plná                          270 cm šírka můru        

Kamený můr                      440 cm šírka můru

Betonový můr                    440 cm šírka můru