Two-by-four systém

Stavby v systému Two-by-four jsou realizovány přímo na stavebním pozemku z dřevěných fošen a jedná se o lehký dřevěný skelet. Jde pravděpodobně o nejpoužívanější systém stavby sendvičových dřevostaveb na světě. Pro stavbu jsou používány fošny stejné tloušťky, ale rozdílné délky a šířky. Kostru této montované dřevostavby tak tvoří nosná dřevěná konstrukce, ve stěnách se jako výplň používá tepelná izolace. K izolaci se nejčastěji používá minerální plsť, polystyren, celulóza apod. Izolační systém bývá nezřídka doplněn parozábranou.

Stavba domu

Skelet se sestavuje přímo na místě stavby a poté se oboustranně opláští dřevěnými deskami nebo palubkami. Konkrétní technologie výstavby se mírně liší podle daného dodavatele, zejména jde o rozdíly v množství a typu materiálů použitých k tepelné izolaci objektu. Tento systém dokáže pružně reagovat na požadavky na zateplení, větrání či vytápění, případně umožňuje vypořádat se s klimatickými podmínkami v místě stavby.

Hlavním pozitivem těchto staveb je široká možnost jejich využití. Systémem Two-by-four je možné postavit nejen rodinné domy, ale i rekreační chatky či několikapatrové hotely. A to vše bez ohledu na klimatické podmínky či roční dobu, díky čemuž jsou možnosti využití tohoto systému prakticky neomezené.

Důležitým rysem systému Two-by-four je určitá čitelnost stavby při její realizaci. Protože se nepoužívají prefabrikované díly, do kterých už na stavbě není vidět, je možné celou dobu výstavby kontrolovat nejen samotnou dřevostavbu, ale například konstrukci a skladbu střechy, rozvody, instalace inženýrských sítí, osazení oken a dveří, tepelné izolace apod. Kromě dodavatele tuto kontrolu může provádět i sám klient nebo stavební dozor.

Samozřejmostí je možnost změn během výstavby, což prefabrikované dřevostavby neumožňují. Každá zakázka tak může být individuální, přesně splňující všechny požadavky investora a respektující veškeré podmínky pro stavbu.